Tags:

Elke zonnestraal in een klaslokaal

26 maart 2019

Hij is nog maar een paar weken geleden aangesteld als ambassadeur van Stichting Schooldakrevolutie in Zuidoost-Brabant, maar een pakkende slogan heeft Gé de Jong al verzonnen: ‘elke zonnestraal in een klaslokaal’. Daarmee vat Gé Schooldakrevolutie kernachtig samen. Het is een initiatief van Urgenda, Sungevity en NL2025 met als doel om zoveel mogelijk schooldaken uit te rusten met zonnepanelen. Een ambitieus doel in de missie om duurzame energie de norm te laten zijn. Het gaat om 6000 basis en voortgezet onderwijsscholen in heel Nederland.

Ook Zuidoost-Brabant moet een lappendeken aan zonnepanelen worden, als ’t aan de kersverse ambassadeur ligt. ,,Mijn woonplaats Eindhoven telt alleen al een kleine honderd schoolgebouwen. Daar ligt dus een groot potentieel aan schone energie.’’ Gé de Jong was al langer overtuigd van het nut van zonnepanelen. Zo is hij betrokken bij zonnepark Welschap, dat vanaf 27 maart met 11.040 zonnepanelen groene stroom gaat opwekken. Dit zonnepark op het terrein van vliegbasis Eindhoven bleek voor De Jong de springplank naar het ambassadeurschap van
Schooldakrevolutie.

Thuisbasis Eindhoven heeft Gé intussen al aardig in kaart gebracht, maar ook in de Peel en de Kempen ligt nog veel onontgonnen gebied. Gé de Jong is drukdoende de regio te ontdekken. ,,Ik richt me in eerste instantie op de gemeenten. De wethouders die over duurzaamheid gaan en hun ambtenaren hebben immers al langer contacten met al die scholen.Dat netwerk ligt er al.’’ Op 11 april komen in regulier overlegverband de ‘duurzame’ wethouders in Zuidoost-Brabant bij elkaar. Een uitgelezen moment voor de ambassadeur om een lans te breken voor schooldakrevolutie.

De stichting biedt scholen die over willen stappen op groene energie hulp op verschillende manieren. Allereerst kunnen scholen een dakscan laten maken. Die moet duidelijk maken hoeveel zonnepanelen op ’t dak kunnen worden aangelegd en wat de energieopbrengst kan zijn. Is dat helder, dan is het opstellen van een ‘business case’ een volgende stap, waar na een positief besluit installateurs en technici worden gevonden. Hierbij kan schooldakrevolutie ook nadrukkelijk helpen. Er
is een schooldakrevolutiefonds van € 300.000.000 beschikbaar om schoolprojecten te financieren.

Daarnaast heeft Schooldakrevolutie een educatieve functie. Ze biedt scholen via een workshopportaal educatieprogramma’s gratis over schone energie waar scholen gratis gebruik van kunnen maken. Gé stond zelf al een paar keer als gastdocent voor de klas bij ‘groenschool’ Helicon in Eindhoven, op een steenworp afstand van zijn huis. ,,Ik ging in de lessen in op duurzaamheid in de bredere zin, maar hield het simpel. Hoeveel water en gas kun je besparen door korter te douchen? Hoeveel
gloeilampen zijn er thuis. Daar liet ik de leerlingen over nadenken en dat vonden ze wel leuk. Ik begreep dat ik snel weer mag terug komen.”

Uiteindelijk kunnen scholen door inzet van zonnepanelen méér geld overhouden voor verdere verduurzaming van het gebouw en het geven van duurzaamheidslessen. Gé: ,,Het potje voor de lesprogramma’s en betaling van docenten is over het algemeen elk jaar ‘op’. Veelal worden daarnaast gelden afzonderlijk gereserveerd voor onderhoud, verduurzaming en renovatie. En bij dat laatste is dus een hoop
rendement te halen.’’

Gé zoekt hulp en signalen. Hij doet een oproep. ‘Wie dit leest en denkt, dat is iets voor ………-school. Laat dit me dan per mail weten, en ik reageer snel.  [email protected]’ Meer informatie vind je hier.

[ tekst: Harry Weerts, Energieloket Zuidoost-Brabant ]