Tags:

Energietransitie: genoeg stof tot praten in Helmond

15 februari 2019

Van fossiele brandstoffen overstappen naar duurzame energiebronnen.
Achter deze in het klimaatakkoord van Parijs vastgelegde ambitie
schaart ook Helmond zich, maar wat is haalbaar in deze
energietransitie en wat niet? Lokale politici en andere
belangstellenden hoorden dinsdagavond, te gast bij Nedschroef, mooie suggesties.

Verschillende sprekers lieten tijdens een door de gemeente Helmond
belegde podiumbijeenkomst hun licht schijnen op deze energietransitie
en de gevolgen voor verschillende doelgroepen. Onder de sprekers ook
professor David Smeulders van de Technische Universiteit Eindhoven.
Hij waarschuwt voor het al te abrupt willen afstappen van aardgas,
zolang er nog geen haalbare alternatieven zijn. Terwijl voormalig
PvdA’er Diederik Samsom toch nadrukkelijk het advies uitsprak om een
kwart van de huizen in 2030 van het aardgas af te koppelen. ,,Bekijk
van geval tot geval wat haalbaar is.’’ De warmtepomp als duurzame
hittebron in huis wint intussen aan bekendheid. Maar ook daar plaatst
professor Smeulders een nuance. ,,Dit kan pas renderen bij een goed
isolatiesysteem in huis. Zorg eerst daarvoor.’’

Iets waar ook voorzitter Berrie Horsten van het Energiehuis Helmond
zich bij aansluit. Dit burgerinitiatief is opgericht voor
informatievoorziening over duurzame oplossingen in huis en krijgt
daarom vaak particuliere wooneigenaren over de vloer. Horsten kan
daarom als spreker de zorgen van die groep goed verwoorden. Vaak horen
de vrijwilligers twijfels over het kostenplaatje. ,,Maar je hoeft als
huiseigenaar niet alles in één keer te doen. Er zijn bovendien
subsidiepotjes.’’ Uiteraard zijn er ook volop huurwoningen, waar
allerlei ingrepen nodig zijn. In Helmond-West is corporatie WoCom de
laatste tijd bezig geweest met het renoveren van flink wat woningen.
Ze kregen onder meer extra isolerend glas.

Desondanks probeert de gemeente Helmond een voortrekkersrol op zich te
nemen. Zo worden bij 29 nieuw te bouwen woningen in Stiphout-Zuid geen
gasleidingen gerealiseerd. Helmond maakt deel uit van de
Metropoolregio Eindhoven, legt beleidsambtenaar Danielle Valkenburg
uit. Gemeenten in die regio sleutelen aan een regionale
energiestrategie. Daar vloeien dan weer maatregelen uit voort.
Bijvoorbeeld dat kantoren op korte termijn minstens energielabel C
moeten hebben.

Ook bedrijven zullen hun maatregelen moeten nemen om CO2-uitstoot te
verminderen. In Helmond zag de Helmondse Energie Community het
levenslicht, onderstreept Marjorie van Dooren van Stichting
Bedrijventerreinen Helmond. Bedrijven kunnen gratis aan activiteiten
en bijeenkomsten van dit samenwerkingsverband deelnemen.

Het avondvullende programma maakt zo duidelijk dat er in Helmond nog
veel te bespreken valt op het gebied van energietransitie.