Tags:

Nieuw: subsidie wanneer je fors isoleert

10 september 2019

Vanaf 15 augustus 2019 is er subsidie beschikbaar voor als je een eigen woning fors gaat isoleren. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 september. Hoe het precies zit leest u hier. Je kunt ook informatie inwinnen bij lokale energiecoöperaties. Kijk naar het overzicht van de lokale initiatieven. Inwoners van Helmond en omliggende gemeenten kunnen ook hulp krijgen van het Energiehuis Helmond: loop binnenmaak een afspraak of kom naar een van de informatieavonden ‘leer je woning kennen‘.

Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar

In oktober bespreekt de 2e kamer het Nederlandse Klimaatakkoord. Vooruitlopend stelt het kabinet al een subsidieregeling open. Het gaat om de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’. Afgekort: SEEH. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Hun website geeft de volledige informatie en heeft een pagina waarop je de subsidie kunt aanvragen. Let wel: je moet aan behoorlijk strenge voorwaarden voldoen om de subsidie te kunnen krijgen.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Een woningeigenaar kan ongeveer 20 procent subsidie krijgen voor het isoleren van een dak, spouwmuur, gevel, vloer of het laten plaatsen van HR++ of  drievoudig glas. Voorwaarde is dat je 2 of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Doe je dat, dan kun je ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en maatwerkadvies.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Je moet de isolatie laten aanbrengen door een bedrijf, je moet een officiële factuur kunnen overleggen. Als je zelf isoleert kom je niet in aanmerking voor subsidie.
  • Je moet minimaal twéé isolerende maatregelen uit laten voeren, met keuze uit maatregelen uit onderstaand overzicht.
  • Je moet fórs isoleren. Voor dakisolatie geldt dat je – in vaktermen – minimaal een isolatiewaarde (Rd) van 3,5 m2K/W moet halen. Dat haal je  met bijvoorbeeld een steenwoldeken van ca. 14 cm dik of met een plaat van hardschuim (PIR isolatie) van ca. 8 cm. Zie onderstaand overzicht.
  • Je moet een zeker oppervlak isoleren. Als je een klein stukje van een muur of een dak isoleert krijg je geen subsidie.

Deze gegevens en alle andere informatie vindt je in op de website van RvO.