Speciaal voor particuliere woning- eigenaren stelt de gemeente voor haar inwoners een energieadvies tegen gereduceerd tarief beschikbaar. Waarom? Een zuinige woning is natuurlijk beter voor het klimaat, maar vaak ook voor het woon- comfort én de energierekening.

Wat is het woningverbeterplan?

Het woningverbeterplan is een plan / advies met een overzicht van gewenste en/of aanbevolen maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie. Onderzocht worden de mogelijkheden voor isolatie, zonnepanelen en duurzame installaties zoals een zonneboiler en een warmtepomp. Elke maatregel is uitgewerkt in kosten (investeringsbedrag), te verwachten energiebesparing en comfortwinst, financieringsmogelijkheden (beschikbare subsidies, gemeentelijke duurzaamheidsleningen leningen) en terugverdientijd. Het woningverbeterplan wordt opgesteld – in samenspraak met u als opdrachtgever – door een deskundig adviseur van Susteen.

Op verzoek draagt Susteen bij het advies offerte’s aan voor uitvoering van maatregelen door bedrijven. Susteen werkt hiervoor samen met isolatie- en installatiebedrijven uit de regio Zuidoost-Brabant.

In welke stappen wordt het plan opgesteld?

Geeft u zich op voor het woningverbeterplan? Dan neemt Susteen contact met u op om een bezoek aan huis in te plannen. Tijdens dit bezoek kijkt de energieadviseur uitgebreid naar het energieverlies en zoekt naar bespaarkansen voor uw woning. Ook wordt de tijd genomen om uw woonwensen en verwachtingen te bespreken. 

Op basis van het adviesbezoek stelt Susteen een persoonlijk woningverbeterplan voor u op. Het precieze pakket aan maatregelen dat geadviseerd wordt is afhankelijk van uw woning én wensen. 

Wie komt in aanmerking voor het aanbod?

Het aanbod geldt voor particuliere eigenaren van individuele grondgebonden woningen die echt een structurele verbetering voor ogen hebben. Het advies is vooral interessant voor woningen die gebouwd zijn vóór 1976.

Het aanbod is niet van kracht voor

  • woningen die deel uit maken van een complex van een vereniging van eigenaren
  • woningen die zijn aangemerkt als rijksmonument of gemeentelijk monument

Wat zijn de kosten?

Normaal kost het energieadvies van Susteen € 170. Via de regio Zuidoost-Brabant betaalt u voor ditzelfde advies tijdelijk slechts € 75.

Over Susteen

Susteen adviseert en helpt bij het realiseren van uw woningverbeterplan. Rob van Haren, directeur: ‘Bij Susteen zijn we ervan overtuigd dat een duurzame woning een betere woning is. Beter voor het klimaat natuurlijk, maar ook voor het wooncomfort en voor de energierekening. Vanuit deze overtuiging helpt Susteen woningeigenaren bij de verduurzaming van hun huis’. Meer informatie op de website van Susteen.

Aanmelden

Heeft u interesse dan kunt u zich hieronder aanmelden.