Coöperaties in de regio

Lokale initiatieven voor energiethema’s zijn inspirerend en heel effectief. Het Energieloket wijst u graag de weg naar initiatieven in uw omgeving. Wij hebben of leggen contacten met alle energiecoöperaties, verenigingen en stichtingen die actief zijn in de regio. In overleg zoeken we naar de beste manier om deze organisaties in beeld te brengen. Op dit moment zijn bij ons de volgende lokale initiatieven bekend:

Best Duurzaam

Energiecoöperatie in Best

‘Omdat lokaal het meeste bereikt kan worden. Vanuit onze energiecoöperatie geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best’.

Coöperatie Cranendonck

Energiecoöperatie in Cranendonk

‘Samen op weg naar een betaalbare en dalende
energienota en een eigen duurzame energieproductie in Cranendonck’.

Duurzaam Laarbeek

Energiecoöperatie in Laarbeek

‘Duurzaam  Laarbeek is een burgerinitiatief dat voor én met jou je woon- en werkomgeving verder verbetert’

Energiehuis Helmond

Stichting in Helmond

‘Energiehuis Helmond: burgers met hart voor het klimaat, energiebesparing en duurzame energie die haar kennis wil delen met alle burgers van Helmond én de regio. Met een informatiecentrum in het centrum van Helmond’.

Energyport Peelland 

Energiecoöperatie in de Peelgemeenten

‘Aan Energyport Peelland ligt een toekomstgedachte ten grondslag, die ervan uit gaat dat Deurne uiteindelijk volledig energieneutraal is door te voorzien in de eigen energiebehoefte. Met een informatiecentrum in Deurne’.

KempenEnergie

Energievereniging in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden

‘Samen met onze leden zet de vereniging zich in voor een energie neutrale en betere woonomgeving’.

Morgen Groene Energie

Energiecoöperatie in Nuenen, Helmond en Geldrop-Mierlo

Morgen Groene Energie is een coöperatie die de belangen van haar leden behartigt zonder winstoogmerk. Vanuit onze basis werken we samen met iedereen die staat voor duurzame energie.

Opgewekt Heeze Leende

Energiecoöperatie in Heeze en Leende

Opgewekt Heeze-Leende is een coöperatie opgericht door burgers uit de gemeente Heeze-Leende. Wij willen in 2030 alle energie die binnen onze gemeente verbruikt wordt (elektriciteit, verwarming, etc.) duurzaam opwekken binnen de eigen gemeente’.

O3energie

Energiecoöperatie in Oirschot

‘Samen staan we sterk. Maar dan moeten we het wel goed organiseren. Daarom is energiecoöperatie O3energie in Oirschot opgericht. Om lokale projecten op het gebied van duurzame energie te initiëren, ondersteunen en succesvol te maken.

Sonenergie

Energiecoöperatie in Son

‘Wij maken aan Betaalbare, Duurzame en Eigen energie voor iedere inwoner van Son en Breugel toegankelijk’.

Veldhoven Duurzaam

Vereniging in Veldhoven

‘We willen in verenigingsverband een steentje bijdragen in onze directe omgeving, dat betekent misschien wel voor u!’

Vereniging 040energie

Vereniging in Eindhoven

040energie is een Eindhovense vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.

Waalre Energie Lokaal (WEL)

Energiecoöperatie in Aalst Waalre

‘Waalre Energie Lokaal onderzoekt, ondersteunt en initieert zinvolle duurzame initiatieven binnen Aalst-Waalre’.

Zummerepower 

Energiecoöperatie in Someren

‘ZummerePower is een Somerense energiecoöperatie van, voor en door Somerense burgers en bedrijven opgericht in 2013. Het doel van de coöperatie is om samen met anderen te werken aan een volledig energieneutraal Someren in 2050’.